Test 8

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.12.2023 o 16:30 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe
Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
Pri zastavení a státí, vodič je povinný
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať
Účastník dopravnej nehody je
Chodec
V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel
Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka vyznačuje
Toto dopravné zariadenie je
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
V poradí druhé prejde okolo prekážky
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Ako posledné prejde cez križovatku
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.