Test 35

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
05.03.2024 o 16:00 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
Vodič je povinný
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy,
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením v
Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako
Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
Motocykel bez postranného vozíka sa
V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená
Táto dopravná značka zakazuje
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Ako posledné prejde cez križovatku
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
V poradí druhé prejde cez križovatku
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.