Test 34

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.12.2023 o 16:30 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
Vodič nesmie predchádzať
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný
Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci
Cyklisti smú jazdiť po ceste
Do pešej zóny je povolený vjazd
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie
Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Prívesy za osobné automobily
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka prikazuje vodičovi
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
Táto dopravná značka
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky,
Ako prvé prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.