Test 22

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.12.2023 o 16:30 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Vodičom sa rozumie
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
Ak je vozovka dostatočne a súvislé osvetlená, vodič
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
Pred vstupom na vozovku chodec
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť
Jazdci na zvieratách smú ísť
Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N sú
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka vyznačuje
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
Vodič modrého vozidla
V poradí druhé prejde cez križovatku
Ako posledné prejde cez križovatku
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.