Test 21

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.12.2023 o 16:30 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Hranicou križovatky sa rozumie
Zastavením vozidla sa rozumie
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležíte poučenej osoby, ak
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka "Stoj, daj prednosť v jazde!", vodič je povinný zastaviť vozidlo
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
Motocykel bez postranného vozíka sa
Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
Táto dopravná značka znamená
Táto dodatková tabuľka označuje
Táto dopravná značka vyznačuje
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka vyznačuje
Ako prvé prejde cez križovatku
Tento pokyn policajta znamená
Ako posledné prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.