Test 20

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.12.2023 o 16:30 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Krajnicou sa rozumie
Vodičom sa rozumie
Vodič
Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný
Vodič nesmie pri cúvaní
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Pred želeničným priecestím je vodič povinný
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
Dopravná nehoda je
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí
Ako prvé prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.