Test 2

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
05.03.2024 o 16:00 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
Vozidlom sa rozumie
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla požiť na jazdu
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel
Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka informuje
Táto dopravná značka znamená
Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
Ako posledné prejde cez križovatku
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.