Test 18

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.12.2023 o 16:30 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Križovatkou sa rozumie




Zastavením vozidla sa rozumie




Vodič je povinný




Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba,




Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb




Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,




Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny




Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len




Účastník dopravnej nehody je povinný




Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov,




Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený




Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak




Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak




Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N sú




Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka




Táto dopravná značka znamená




Táto dodatková tabuľka označuje




Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako




V poradí druhé prejde cez križovatku




Ako posledné prejde cez križovatku




Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí




Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online






Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti




Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.