Test 17

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.12.2023 o 16:30 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Vozovkou sa rozumie
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Vodič nesmie viesť vozidlo
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením
Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať
Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu
V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,
Povinnou výbavou motorového vozidla sú
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Ako prvé prejde cez križovatku
Ako posledné prejde cez križovatku
V poradí druhé prejde cez križovatku
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.