Test 16

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.12.2023 o 16:30 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým
Motocykel bez postranného vozíka
Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník
V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Cyklisti smú jazdiť
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávk
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka prikazuje vodičovi
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Ako druhé vojde do križovatky
Ako posledné prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.