Test 14

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.12.2023 o 16:30 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Nemotorovým vozidlom sa rozumie
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď
Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo
Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd
Prekážka cestnej premávky sa označuje
Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn
Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
Tento pokyn policajta znamená „Stoj!” pre vodiča
Ako prvé prejde cez križovatku
Ako posledné prejde cez križovatku
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.