Test 11

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.12.2023 o 16:30 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Hranicou križovatky sa rozumie
Zastavením vozidla sa rozumie
Vodič je povinný
Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak
Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinn
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti
Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič
Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Prikázaný smer jazdy pre pomalé vozidlá
V poradí druhé prejde cez križovatku
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj” pre
Ako prvé prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.