Test 10

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.12.2023 o 16:30 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Pri preprave nákladu sa
Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka informuje
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka vyznačuje
Ako prvé prejde cez križovatku
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.