Test 32

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
18.05.2022 o 16.00 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
5
Zastavením sa rozumie




Vodič nesmie




Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať




Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť




Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu




Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať




Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom,




Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,




Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť




Prepravované osoby nesmú




Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len




Účastník dopravnej nehody je povinný




Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako




Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky




Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka zakazuje vodičovi




Táto dopravná značka sa používa na mieste, kde




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka znamená




Prechádzať túto značku alebo ju nákladom presahovať




Vodič modrého vozidla




Ako posledné prejde cez križovatku




Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí




Ako prvé prejde cez križovatku




Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online






Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti




Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.