Test 29

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.10.2023 o 16:00 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
5
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vozidlá pred železničným priecestím
Vlečenie viacerých motorových vozidiel je
Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka vyznačuje
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka informuje
Táto vodiaca tabuľa označuje
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Ako posledné prejde cez križovatku
Ako prvé prejde cez križovatku
Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.