Test 28

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
15.04.2021 o 16.00 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
5
Zastavením vozidla sa rozumie




Vodičom sa rozumie




Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla




Pozdĺž električky sa jazdí




Vodič pri odbočovaní nesmie




Vodič sa nesmie otáčať a cúvať




Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej




Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla




Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť




Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič




Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne




Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to




Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený




Činná plocha plášťa pneumatiky v prevádzke na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok




Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka znamená




Táto dodatková tabuľka vyznačuje




Táto dopravná značka znamená




Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí




Ako druhé vojde do križovatky




Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako




Ako posledné prejde cez križovatku




Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online






Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti