Test 24

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
18.05.2022 o 16.00 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
5
Dať prednosť v jazde sa rozumie




Električkovým koľajovým pásom sa rozumie




Vodič malého motocykla alebo bicykla




Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí




Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať




Vodič nesmie predchádzať




Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac




Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína




Na kruhovom objazde je státie




Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia, musia byť na vlečenom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené




Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby




Ak je nesúlad medzí zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami,




Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč




Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je




Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla




Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde




Táto dopravná značka označuje




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka znamená




Táto dopravná značka vyznačuje




Táto dodatková tabuľka




Ako prvé prejde cez križovatku




Na tento pokyn policajta




Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako




Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí




Počet bodov:
Gratulujeme, úspešne ste prešli testom.
Vrátiť sa na zoznam online testov.
Ľutujeme, neuspeli ste. Skontrolujte si správne odpovede a skúste sa otestovať znova.
Rezervácia kurzu online






Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti




Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.